Logo Loading

کارخانه خوراک دام صنایع غذایی موجان

یکی از عمده هزینه‌های مرغداری‌ها، همیشه و در هر شرایطی، هزینه تغذیه و جیره مرغ و دیگر پرندگان است. کیفیت و کمیت جیره و دان مرغ، تاثیر مستقیمی بر کیفیت و کمیت محصولات تولیدی واحدهای تولیدی دارد و می‌تواند بر سوددهی نهایی نیز تاثیرگذار باشد. جیره پرندگان مختلف، از بخش‌های متنوعی تشکیل شده است. یک جیره وقتی کامل و بهینه محسوب می‌شود که حاوی تمامی نیازهای تغذیه‌ای پرنده در دوره مورد نظر رشد او باشد. این جیره باید حاوی، پروتئین، ویتامین و مواد مغذی مورد نیاز پرنده باشد و قیمت آن نیز برای مرغدار، به صرفه تمام شود. استفاده از بستر مرغ در خوراک دام پایه و اساس علمی دارد که این فرآیند در شرکت کشت و صنعت موجان با استفاده از تکنولوژی بومی شده انجام می گیرد.

کلیدواژه مورد نظر خود را برای جستجو وارد نمایید.